Polityka prywatności

Polityka prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy krótki opis, jakie dane są zbierane i kto do jakich danych ma dostęp. Nigdy nie sprzedajemy ani też nie przekazujemy innym danych naszych klientów.

Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe podane w formularzach adresowych są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu wysłania zamówienia. Adresy email wykorzystujemy do newslettera tylko wtedy, gdy klient zakomunikuje (poprzez formularz na stronie) chęć otrzymywania newslettera. O ile wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Was adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów hocuspocus.me. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie na przykład poprzez wysłanie maila z prośbą o usunięcie Państwa z listy newslettera na adres hello@hocuspocus.me.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Was dane do partnerów, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania takich, jak firmy kurierskie i operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Przysługuje Wam prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Wasz temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Waszych danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: hello@hocuspocus.me.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hi-Sky Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ul. Towarowej 20B, 10-417 Olsztyn, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000964531, NIP: 7393966765, REGON: 521719937, kapitał zakładowy w kwocie 5.000 zł.

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie: imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez Hi-Sky Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz podmiotu pośredniczącego w procesowaniu płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Ochrona danych osobowych dotycząca realizacji zamówienia

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016) informuje się, iż Administratorem danych jest Hi-Sky Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji postanowień niniejszej umowy, czyli realizacji zgłoszonego przez Was zamówienia. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych.

Dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie https://uodo.gov.pl/pl.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem zawarcia umowy o pracę oraz realizacji jej postanowień. Informuje się, iż w procesie realizacji umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie.

Dane będą przetwarzane przez Hi-Sky Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz podmiotów pośredniczących w płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Ochrona danych osobowych dotycząca informacji marketingowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 informuje się, iż Administratorem danych jest Hi-Sky Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie. Dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda lub prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora danych wynikający z trwających relacji biznesowych w oparciu o obecnie obowiązującą umowę. Informuje się, iż prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych w związku z przesyłaniem informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług jest trwających relacji biznesowych w oparciu o obecnie obowiązującą umowę. Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom lub podmiotom trzecim, partnerom biznesowym współpracujący z Administratorem danych. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych droga elektroniczną lub telefoniczną. Informuje się, iż w procesie przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie.

Adresy IP

Ruch w sklepie jest monitorowany poprzez statystyki wewnątrz firmowe. Gromadzimy te dane w celu ocenienia ogólnych preferencji klientów, byśmy mogli lepiej dostosować sklep do Waszych potrzeb. Adresy IP są w tym przypadku potrzebne, by poprawnie zliczać ruch jednego klienta oraz by poprawnie obliczać ilość klientów w danym miejscu sklepu.

Pliki cookies

Używamy plików cookies (ciasteczek) do przechowywania informacji pozwalających ustawić serwis pod Twoje preferencje. Bez nich nie byłoby możliwe pamiętanie produktów w koszyku klienta niezalogowanego. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Waszym komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Was ze sklepu internetowego i strony internetowej. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Was z sklepu internetowego i strony internetowej i służą do przechowywania informacji takich jak Wasz hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach: logowanie i korzystanie z konta zakupowego oraz przy składaniu zamówienia. W każdym wypadku możecie zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Waszej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystacie.